This material covers the pulp bleaching process and our Advanced Process Controls (APC) that apply. Expert E-session.

This online course is intended for those who are familiar with the Valmet DNA operating interface. The course covers the subjects covered by the Valmet DNA Operation course.

Prerequisite
Basics of automation (not necessary), for example Valmet DNA for Everybody.

Course duration
Depends on previous experience and how much exercises the participant is doing during the course. 

Tämä online-kurssi on tarkoitettu Valmet DNA opertointikäyttöliittymään tutustuville. Kurssi kattaa Valmet DNA operointikurssilla käsiteltävät asiat.

Suositeltavat lähtötiedot: Automaation perusteet (ei välttämätön), esim. Valmet DNA kaikille (online)


Kurssin kesto
Riippuu aikaisemmasta kokemuksesta ja siitä kuinka paljon osallistuja tekee harjoituksia kurssin aikana.


Tämän verkkokurssin tavoitteena on tarjota osallistujalle perustietoa automaatiosta yleisesti sekä Valmet DNA:sta.

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee:

  • Automaatiota yleisesti ja perustermejä automaatioon liittyen
  • Valmet DNA:n rakenteen ja sen käyttökohteet

Perustiedot: Ei ennakkovaatimuksia


The aim of this online course is to provide the participant with basic information about automation in general and Valmet DNA. 

After the course the participant knows:

  • Automation in general and basic terms of automation
  • The structure of Valmet DNA and its uses