Help with Search courses

Valmet DNA Operointikurssi

Tämä online-kurssi on tarkoitettu Valmet DNA opertointikäyttöliittymään tutustuville. Kurssi kattaa Valmet DNA operointikurssilla käsiteltävät asiat.

Suositeltavat lähtötiedot: Automaation perusteet (ei välttämätön), esim. Valmet DNA kaikille (online)


Kurssin kesto
Riippuu aikaisemmasta kokemuksesta ja siitä kuinka paljon osallistuja tekee harjoituksia kurssin aikana.


Valmet DNA kaikille

Tämän verkkokurssin tavoitteena on tarjota osallistujalle perustietoa automaatiosta yleisesti sekä Valmet DNA:sta.

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee:

  • Automaatiota yleisesti ja perustermejä automaatioon liittyen
  • Valmet DNA:n rakenteen ja sen käyttökohteet

Perustiedot: Ei ennakkovaatimuksia


Valmet DNA for Everybody

The aim of this online course is to provide the participant with basic information about automation in general and Valmet DNA. 

After the course the participant knows:

  • Automation in general and basic terms of automation
  • The structure of Valmet DNA and its uses

Joukos demo

Demo of the WebAcademy Learning Management System including sample courses for the pulp, paper and energy industries.