In einer Zellstofffabrik laufen hochkomplexe Verfahren ab, die in verschiedene Verfahrensbereiche unterteilt sind. Jeder Bereich wird in der Regel als eigenständige Anlage betrieben, daher ist es wichtig zu wissen, wie die einzelnen Bereiche einander beeinflussen.

The pulp mill is a sophisticated process that is divided into different process areas. Each area is usually operated as a self contained system, so it is important to know how they influence the other areas.

The pulp mill is a sophisticated process that is divided into different process areas. Each area is usually operated as a self contained system, so it is important to know how they influence the other areas.

Massabruket är en sofistikerad process, uppdelad i olika områden. Varje område kan vanligtvis köras som ett fristående system, så det är viktigt att veta hur de påverkar varandra.

The pulp mill is a sophisticated process that is divided into different process areas. Each area is usually operated as a self contained system, so it is important to know how they influence the other areas.

Denna interaktiva webbkurs ger en övergripande förståelse för massabruket och dess huvudsakliga utrustning. Kursen är uppdelad i tre sektioner med tillhörande test: Massabruket, Fiberlinjen och Återvinning.