The course Water treatment for power boilers describes what is needed to enable production of the purest possible steam and to prevent deposits and corrosion in steam boilers and associated systems.

Willkommen zum Kurs Wasseraufbereitung für Zellstofffabriken. Hier werden die Grundlagen der Behandlung und Aufbereitung von Wasser für verschiedene Zwecke beschrieben.


Welkom bij de cursus Waterbehandeling voor krachtboilers. De cursus is onderverdeeld in vijf leerobjecten.

The course Water treatment for mills describes the basics of water treatment and its purposes for the mill.

The course Water treatment for mills describes the basics of water treatment and its purposes for the mill.

The course Water treatment for power boilers describes what is needed to enable production of the purest possible steam and to prevent deposits and corrosion in steam boilers and associated systems.

The course Water treatment for power boilers describes what is needed to enable production of the purest possible steam and to prevent deposits and corrosion in steam boilers and associated systems.

The course Water treatment for mills describes the basics of water treatment and its purposes for the mill.

Kursen i Vattenberedning för kraftpannor beskriver grunderna för att möjliggöra produktion av renast möjliga ånga och att förebygga beläggningar och korrosion i ångpannor med tillhörande system.

Kursen Vattenberedning för massabruket beskriver grunderna för rening och behandling av vatten för olika ändamål i massa- och pappersbruket.